Budowa obiektów inżynieryjnych w km 198+915, km 199+166 i km 200+138 w obszarze LCS Iława – w trakcie realizacji

Rozbudowa budynku szkoły STO przy ul. Wyspiańskiego 11 A w Ciechanowie

Wykonanie stanu surowego domu jednorodzinnego przy ul . Lechonia w Ciechanowie

Wykonanie kompleksowych robót związanych z budową budynku biurowego siedziby firmy Cedrob S.A. w Ujazdówku - w trakcie realizacji

Przebudowa linii kolejowej E 65, wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów  – wiadukt kolejowy w km 80+417 (zakres prac - konstrukcja żelbetowa)

Przebudowa linii kolejowej E 65, wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów  – wiadukt drogowy w km 81+684 (zakres prac - konstrukcja żelbetowa)

Wykonanie stanu surowego domu jednorodzinnego w Ujazdowie

Wykonanie kompleksowych robót związanych z dobudową wiaty magazynowej z rampą przeładunkową i placem manewrowym przy ul. Ciechanowskiej w Sońsku

Wykonanie budynku makulatorowni drukarni przy ul. Tysiąclecia w Ciechanowie

Budowa kortu tenisowego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Budowa Zakładu produkcyjno-laboratoryjnego przy ul. Mleczarskiej w Ciechanowie

Budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Płockiej w Ciechanowie

Budowa fermy drobiu w Kondrajcu Szlacheckim

Budowa kompleksu złożonego z dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. M. Ranieckiej w Ciechanowie

Wykonanie stanu surowego hali oraz budynku biurowego drukarni DRUK-SERWIS przy ul.Tysiąclecia w Ciechanowie

Rozbudowa budynku apteki z przeznaczeniem na budynek handlowo – usługowy przy ul.Spółdzielczej w Ciechanowie

Wykonanie budynku magazynowego z częścią socjalną w Ciechanowie przy ul. Tysiąclecia 8 dla ACHTEL Sp. z o.o.

Roboty budowlane na terenie budowy hali EUROCASH w Ciechanowie

Budowa budynku socjalnego 48 – rodzinnego wraz z niezbędnym uzbrojeniem przy ul.Komunalnej w Ciechanowie

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarockiej/Laszki w Olsztynie

Budowa salonu sprzedaży samochodów z serwisem technicznym samochodów osobowych i ciężarowych MERCEDES w Olsztynie

Budowa hali magazynowej i produkcyjnej na terenie zakładów LG w Mławie

Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Szczytnie

Budowa Tłoczni Gazu w Zambrowie

Budowa Tłoczni Gazu w Lekowie k/ Ciechanowa

Wykonanie hali odbioru mleka w CSM w Ciechanowie – 4300 m3 kubatury

Wykonanie budynku handlowo – usługowo – mieszkalnego przy ul. Rynek 4 w Ciechanowie

Remont budynku handlowo – usługowo – mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej w Ciechanowie

Wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym 40 rodzinnym na ul. Witosa w Ciechanowie 2550 m2

Wykonanie elewacji na budynku mieszkalnym 40 – rodzinnym na ul. Witosa w Ciechanowie – 1300 m

 

  •  Wykonanie prac remontowych na budynku Zespołu Szkół w Ciechanowie – 2 200 m2,
  • Wykonanie 2000 m2 stropów żelbetowych w budynku Zawodowego Studium Medycznego w Przasnyszu
  • Demontaż rampy kolejowej w Piasecznie 100t w hali Wincanton Trans European Polska w Piasecznie
  • Budowa hal na terenie zakładów LG w Mławie –  hala magazynowa, hala Fine – Altech
  • Rozbudowa Zakładów Mięsnych w Sochocinie
  • Remont pomieszczeń biurowych w budynku BISPROL w Ciechanowie
  • Budowa hali magazynowej w Uniszkach Cegielnia
  • Wybudowanie i wykończenie hali produkcyjnej drukarni w Ciechanowie
  • Budowa hal na terenie Michelin w Olsztynie